ZARZĄD ODDZIAŁU  W POZNANIU

Maria Rozmiarek

Prezes Zarządu Oddziału

Teresa Świrydowicz

Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału

Żaneta Stelter

Sekretarz Zarządu Oddziału

Ewa Bresińska

Skarbnik Zarządu Oddziału

Magdalena Kolańska

Członek Zarządu Oddziału

Tomasz Kilarski

Członek Zarządu Oddziału

 

KOMISJA REWIZYJNA

Małgorzata Skrzypczak

Marek Miotk

Dorota Kąkolewska