STUDIUM PSYCHOTERAPII 2020

SPCh oddział w Poznaniu

 

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty. Uczestnicy Studium zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin, dzieci i młodzieży. Program 4-letniego Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparty jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z terapią tańcem. Celem Studium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz do integracji dorobku uznanych szkół psychoterapeutycznych w celu zastosowanie optymalnej strategii terapeutycznej dostosowanej do problemów pacjenta. Psychoterapia integratywna oparta na antropologii i wartościach chrześcijańskich ujmuje człowieka jako osobę, której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ukończone szkolenie spełnia warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii.

Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu zaprasza absolwentów studiów magisterskich z zakresu: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, medycyny oraz innych nauk humanistycznych.

Program Studium spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii zarówno w zakresie treści programowych, jak i minimów godzinowych. Zajęcia na Studium prowadzą m.in. profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnią praktyką.

Studium trwa 4 lata i obejmuje 1466 godzin, w tym 921 godzin w ramach Studium Psychoterapii (606 godzin teoria i praktyka, 200 godzin treningi, 115 godzin grupa Balinta i superwizja grupowa) oraz 545 godzin do zrealizowania we własnym zakresie*. Każdego roku przewiduje się min. 9 zjazdów. Zajęcia odbywają się zwykle raz w miesiącu, w piątek (godz. 15.00-20.00, w zjazdy treningowe godz. 9.00-20.00)) i sobotę (godz. 9.00-20.00). Pierwszy rok rozpocznie się treningiem interpersonalnym, dodatkowo w programie Studium na I i III roku są przewidziane wyjazdowe (5-dniowe) zjazdy treningowe. 

*Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studium jest odbycie we własnym zakresie:

  • 50 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 25 godzin)
  • 35 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia
  • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
  • 360 godzin stażu klinicznego.

 

Koszt Studium obejmuje zajęcia teoretyczno-praktyczne wraz z treningami i wynosi:

  • dla członków SPCH (z opłaconymi na bieżąco składkami) 5500 zł za rok,
  • dla pozostałych osób 6000 zł za rok.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w OPP SPCH oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/2

Terminy zjazdów w 2020/2021 – I rok

Z uwagi na problemy wynikające z COVID-19, nasze Studium Psychoterapii rozpocznie się w styczniu 2021r. Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Podajemy nowy rozkład zjazdów:

SEMESTR I : 8-9.styczeń - trening otwarcia, 5-6 luty, 5-6 marzec, 9-10 kwiecień, 7-8 maj, 11-12 czerwiec
SEMESTR II: 24-25 wrzesień, 8-9 październik, 12-13 listopad, trening zamknięcia - wyjazdowy - termin zostanie podany

 

Kierownik Studium – dr Teresa Świrydowicz

Kontakt:

Telefon: 61 877 42 11

adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przebieg rekrutacji:

  • Termin przesyłania zgłoszeń ze względu na zawirowania z pandemią koronawirusa zostaje przedłużony do 31.08.2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 20 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

  • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 100 zł.

Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy 12 września w godz.1030 - 14.30. Przewidujemy 15 minut dla jednej osoby. Prosimy o telefoniczne ( 61 877 42 11 lub 501 287 224) umawianie się na konkretną godzinę.

  • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 18.09.2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program ramowy Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu

Regulamin Studium