STUDIUM PSYCHOTERAPII 2020

Aktualnie trwa pierwsza edycja Studium Psychoterapii 2021-2023. Kolejny nabór planowany jest na rok 2023.

SPCh oddział w Poznaniu

 

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty. Uczestnicy Studium zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin, dzieci i młodzieży. Program 4-letniego Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparty jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z terapią tańcem. Celem Studium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz do integracji dorobku uznanych szkół psychoterapeutycznych w celu zastosowanie optymalnej strategii terapeutycznej dostosowanej do problemów pacjenta. Psychoterapia integratywna oparta na antropologii i wartościach chrześcijańskich ujmuje człowieka jako osobę, której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ukończone szkolenie spełnia warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh (Regulamin certyfikowania psychoterapeutów SPCh oraz Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty do pobrania na stronie: www.spch.pl, w zakładce: studium psychoterapii – dokumenty do pobrania). Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh pozwala ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP).

Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu zaprasza absolwentów studiów magisterskich z zakresu: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, medycyny oraz innych nauk humanistycznych.

Program Studium spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii zarówno w zakresie treści programowych, jak i minimów godzinowych. Zajęcia na Studium prowadzą m.in. profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnią praktyką.

Studium trwa 4 lata i obejmuje 1466 godzin, w tym 921 godzin w ramach Studium Psychoterapii (606 godzin teoria i praktyka, 200 godzin treningi, 115 godzin grupa Balinta i superwizja grupowa) oraz 545 godzin do zrealizowania we własnym zakresie*. Każdego roku przewiduje się min. 9 zjazdów. Zajęcia odbywają się zwykle raz w miesiącu, w piątek (godz. 15.00-20.00, w zjazdy treningowe godz. 9.00-20.00)) i sobotę (godz. 9.00-20.00). Pierwszy rok rozpocznie się treningiem interpersonalnym, dodatkowo w programie Studium na I i III roku są przewidziane wyjazdowe (5-dniowe) zjazdy treningowe. 

*Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studium jest odbycie we własnym zakresie:

  • 50 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 25 godzin)
  • 35 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia
  • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
  • 360 godzin stażu klinicznego.

 

Koszt Studiumw pierwszej edycji obejmował zajęcia teoretyczno-praktyczne wraz z treningami i wynosił:

  • dla członków SPCH (z opłaconymi na bieżąco składkami) 5500 zł za rok*,
  • dla pozostałych osób 6000 zł za rok.

* ze zniżki mogą skorzystać osoby, które są członkami Stowarzyszenia co najmniej od dwóch lat.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w OPP SPCH oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/2

Terminy zjazdów w 2020/2021 – I rok

 

Kierownik Studium – dr Teresa Świrydowicz

Kontakt:

Telefon: 61 877 42 11

adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wykładowcami w I semestrze będą następujące osoby:

Wstęp do psychoterapii – Małgorzata Surma (psychoterapeuta) (Warszawa) – 05 – 06 luty 2021
Elementy psychologii rozwoju człowieka oraz Psychologia rodziny z perspektywy problemów psychologicznych – prof. Lucyna Bakiera - 05-06 marzec
Psychopatologia – diagnostyka kliniczna – prof. Lidia Cierpiałkowska (psychoterapeuta) – 09-10 kwiecień, 11-12 czerwiec 2021
Zagadnienia etyczne w psychoterapii, Antropologia chrześcijańska, Chrześcijaństwo, a psychologia i psychoterapia – ks. prof. Romuald Jaworski (psychoterapeuta) – 07-08 maj 2021.


Czteroletni program naszego Studium w załączniku.

 

 

 

Przebieg rekrutacji:

  • Termin przesyłania zgłoszeń zostanie ogłoszony, kiedy ogłosimy termin rozpoczęcia nowej edycji studium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 20 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

  • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 100 zł.

Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

  • Wyniki rekrutacji ogłaszamy mniej więcej dwa tygodnie po zakończeniu rekrutacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program ramowy Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu

Regulamin Studium